Hvorfor du bør få KONTROLLERT påkosttakstEN ved innlevering av leasingbilen

Når en leasingbil innleveres ved avtaleslutt, tar leasingsfirmaet en påkosttakst. Denne taksten avgjør om og hvor mye du skal betale for «skader og slitasje utover det som må forventes ved normal bruk». Ikke sjelden er det snakk om titusenvis av kroner. 

Som privatperson er det vanskelig å vurdere om taksten er riktig eller for høy. Og utleier er jo profesjonell på bil og reparasjoner. Det betyr ikke at du skal akseptere påkosttaksten uten videre.

Slik kan vi gi deg økt trygghet

Gjennomgang av den taksten du har fått: Send taksten og bilder til Vi gjennomgår taksten punkt for punkt. Finner vi avvik, kontakter vi forhandler. Tjenesten koster kr 2.750 inkl. mva.

Ny nøytral takst: Har det oppstått uenighet om foreliggende takst, anbefaler leasingfirmaet en nøytral takst. Erfaringsmessig blir det da lettere å komme til enighet. Denne taksten utfører vi for kr 2.950 inkl. mva.

Nøytral takst ved overdragelse av leasingkontrakt (re-leasing): Samme type takst som over. Ved re-leasing er den viktig fordi den gir partene en felles oppfatning av bilens tilstand.  

Autoreturn AS har erfarne takstmenn, og benytter profesjonelle takseringssystemer.

Bedriftene har brukt dette tilbudet i årevis

Takstkontroll og nøytral påkosttakst har lenge vært brukt av bedriftskunder. Nå vil stadig flere privatkunder ha den tryggheten som en dette gir.  

* = nødvendig informasjon